วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขันการประดิษฐ์ พารับน้ำพระพุทธมนต์ โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ครั้งที่ ๑๑ ระดับชาติ

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขันการประดิษฐ์ พารับน้ำพระพุทธมนต์ โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ครั้งที่ ๑๑ ระดับชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในการแข่งขันในครั้งนี้ คุณครูผู้ควบคุม นายวิวัฒน์ มหาสิงห์ และนายพิพัฒน์พล ไชยยะ นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย นางสาวสุภาพร ดาวสว่าง นายสกลราช แสงใส นายธนวัฒน์ คำตั้งหน้า นายองค์การณ์ ชาวอุบล และนายไวพจน์ ลาสิงห์
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
https://www.facebook.com/UDVCPR
#UDVCPR