วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (CHANGZHOU COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY) มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวสุจิตรา ทองดี หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และนางสาวกัญญ์ศรินทร์ ขมิ้นเขียว พร้อมคณาจารย์ตัวแทนประเทศไทย จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวจากสถานประกอบการ กลุ่มบริษัท ZHEN DING TECH

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (CHANGZHOU COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY) มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
นางสาวสุจิตรา ทองดี หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และนางสาวกัญญ์ศรินทร์ ขมิ้นเขียว พร้อมคณาจารย์ตัวแทนประเทศไทย จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวจากสถานประกอบการ กลุ่มบริษัท ZHEN DING TECH เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัย HUAIYIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี