วันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Yung Talent” รวมพลเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สรรค์สรา้งสังคม “Content Creator” กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Yung Talent” รวมพลเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สรรค์สรา้งสังคม “Content Creator” กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๗
ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี
โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้
—————————————-
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี