วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดยดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เรียกประชุมคณะครู หัวหน้างานและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับทราบแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเวลา 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดยดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เรียกประชุมคณะครู หัวหน้างานและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับทราบแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเวลา 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี