วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้แนวทางการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันและตอบสนองต่อโลกแห่งอาชีพ #อาชีวะยกกำลังสอง “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” และได้รับเกียรติจาก คุณธนกร วีรชาติยานุกูล กรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัทอุดรพลาซ่า จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้า #UDTown และนางจิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล กรรมการบริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่นักเรียน นักศึกษา ในครั้งนี้ โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2