วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2