วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นตรวจสอบความพร้อมแลความเรียบร้อย

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นตรวจสอบความพร้อมแลความเรียบร้อย ร่วมกับคณะผู้บริหารและครู ณ บริเวณจุดคัดกรอง นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันเปิดภาคเรียน รูปแบบ On-Side วันแรก