วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เชิญคณะครูหัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างาน ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เชิญคณะครูหัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างาน ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2