วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดการประชุมประจำเดือนมกราคม เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียน การสอน กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดการประชุมประจำเดือนมกราคม เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียน การสอน กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมอยู่ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2