วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. #เทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วยทีมงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่ฉีดน้ำพร้อมทำความสะอาดบริเวณลานโพศรี

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. #เทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วยทีมงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่ฉีดน้ำพร้อมทำความสะอาดบริเวณลานโพศรี