วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับ บริษัทหัวเว่ย (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำโครงการ “Huawei ICT Academy Program”

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับ บริษัทหัวเว่ย (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำโครงการ “Huawei ICT Academy Program” หลักสูตร “HCIA-WLAN v3.0” เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ของคณะครูผู้สอน แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และนำมาพัฒนา และส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อไปประกอบอาชีพทางด้าน ICT ได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมยุคใหม่ โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในเวลา 08.30 น. ณ ห้อง 842 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี