วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายธานินทร์ ทองเผ้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เรียกประชุม

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายธานินทร์ ทองเผ้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เรียกประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อหารือแนวทางการบริหาร จัดการเก็บและส่งต่อข้อมูล ในการเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมิน ด้านการอาชีวศึกษาของ สมศ. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้องอาหารบ้านเชียง