วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม ในด้านข้อมูล หลักฐาน สำหรับการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม ในด้านข้อมูล หลักฐาน สำหรับการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2