รำบวงสรวง โดยนักเรียน นักศึกษา ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน #ToBeNumber1 ในพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

รำบวงสรวง โดยนักเรียน นักศึกษา ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน #ToBeNumber1 ในพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ในวันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗