รางวัลระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

🏆รางวัลระดับชาติ 🇹🇭
🏅รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4🏅 🎉
🇬🇧 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ✨
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี