รางวัลระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

🏆รางวัลระดับชาติ 🇹🇭
🏅รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4🏅 🎉
📈“ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
❤️สาขาวิชาการตลาด❤️
✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ✨
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี