รางวัลระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

🏆รางวัลระดับชาติ 🇹🇭
🏅รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3🏅 🎉
🇹🇭การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ✨
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี