รางวัลระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 “ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

🏆รางวัลระดับชาติ 🇹🇭
🏅รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3🏅 🎉
💻📊“ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย” ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ✨
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี