รางวัลระดับชาติ รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์ สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

🏆รางวัลระดับชาติ 🇹🇭
🏅รางวัลชมเชย อันดับที่ 1🏅 🎉
🎨ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์ สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
❤️สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก❤️
✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ✨
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี