รอบชิงชนะเลิศกับการแข่งขัน การเเข่งขันบาสเกสบอล ชาย

รอบชิงชนะเลิศกับการแข่งขัน
การเเข่งขันบาสเกสบอล ชาย
🟥สีแดง VS🟦 สีน้ำเงิน
—————————-
กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข
“ดอกพิกุลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566
27-28 ธันวาคม 2566
—————————-
#ดอกพิกุลเกมส์ #กีฬาสีUDVC #UDVC #UDVCteamwork #อาชีวศึกษาอุดรธานี #อาชีวะอุดร #PRUDVC #ประชาสัมพันธ์อาชีวะ #PR #ประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาอุดรธานี