รอบชิงชนะเลิศกับการแข่งขัน การเเข่งขันตะกร้อ ชาย

รอบชิงชนะเลิศกับการแข่งขัน
การเเข่งขันตะกร้อ ชาย
🟥สีแดง VS🟪 สีม่วง
—————————-
กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข
“ดอกพิกุลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566
27-28 ธันวาคม 2566
—————————-