รวมภาพบรรยากาศ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลาพระพุทธมงคล / ศาลปู่-ย่า / องค์ศรีสุขคเณศ ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในโครงการ “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

รวมภาพบรรยากาศ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลาพระพุทธมงคล / ศาลปู่-ย่า / องค์ศรีสุขคเณศ ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในโครงการ “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/Dpnv4JrjWAWmpM6Z8