#ยินดีต้อนรับ คุณครูอภิญญา บัวคำโคตร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

#ยินดีต้อนรับ คุณครูอภิญญา บัวคำโคตร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี