ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน AUA Language Center ณ ห้องประชุมโพศรี ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน AUA Language Center ณ ห้องประชุมโพศรี ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี