ภายใต้โครงการ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา” ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑

ภายใต้โครงการ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑
วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ ลานโดมเพื่อน้อง เวลา ๐๗.๔๕ น.
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/yHLSkzPkUsbW13Vb8
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี