ภาพบรรยากาศ ในพิธีสมโภชองค์ผ้าป่าและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครบรอบ ๘๖ ปี วันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ภาพบรรยากาศ ในพิธีสมโภชองค์ผ้าป่าและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครบรอบ ๘๖ ปี
วันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
คลิกดูภาพเพิ่มเติม