ภาพบรรยากาศ “โครงการ รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา” ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ภาพบรรยากาศ “โครงการ รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/Uz6AhjNsbXKnzuBs7
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี