ภาพบรรยากาศ “โครงการอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะบอร์ดเกม Cold Chain Champion ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

ภาพบรรยากาศ “โครงการอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะบอร์ดเกม Cold Chain Champion ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒