ภาพบรรยากาศ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” ในช่วงบ่าย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมอบรม ในวันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ๓

ภาพบรรยากาศ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” ในช่วงบ่าย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมอบรม ในวันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ๓