ภาพบรรยากาศ โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

✨ภาพบรรยากาศ โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
คลิกเพื่อดูรูปภาพ วันที่ ๙ เพิ่มเติม ➡️ https://photos.app.goo.gl/SBA3rBWYp9BXMVUy6
คลิกเพื่อดูรูปภาพ วันที่ ๘ เพิ่มเติม ➡️ https://photos.app.goo.gl/RoBsHZbuRViu976a7
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี