ภาพบรรยากาศ แผนกวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ร่วมทำสัญญาชุดปฏิบัติการโปรแกรมการจัดการและวางแผนสำหรับธุรกิจการผลิต ERP และชุดปฏิบัติการคอมกราฟิกออนไลน์

ภาพบรรยากาศ แผนกวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ร่วมทำสัญญาชุดปฏิบัติการโปรแกรมการจัดการและวางแผนสำหรับธุรกิจการผลิต ERP และชุดปฏิบัติการคอมกราฟิกออนไลน์
ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗