ภาพบรรยากาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมรับฟังความรู้เรื่อง “อาชญากรรมทางไซเบอร์” โดย พันตำรวจเอก บรรจบ ศรีหานาวี ผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวน สภ.อุดรธานี ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี

ภาพบรรยากาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมรับฟังความรู้เรื่อง “อาชญากรรมทางไซเบอร์” โดย พันตำรวจเอก บรรจบ ศรีหานาวี ผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวน สภ.อุดรธานี ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี