ภาพบรรยากาศ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในเวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานจับจีบผ้า “โครงการจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จัดกิจกรรม ณ วัดโพธิสมภรณ์

ภาพบรรยากาศ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในเวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานจับจีบผ้า “โครงการจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จัดกิจกรรม ณ วัดโพธิสมภรณ์