ภาพบรรยากาศ ร่วมด้วยช่วยกัน จัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีไหว้ครู “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ และการฝึกซ้อมการประกวดดาว เดือน ดาวเทียม น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ภาพบรรยากาศ ร่วมด้วยช่วยกัน จัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีไหว้ครู “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ และการฝึกซ้อมการประกวดดาว เดือน ดาวเทียม น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗