ภาพบรรยากาศ ร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกพืชคลุมดินตามโคนต้นไม้ ณ บริเวณหน้าเสาธง