ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และคณะผู้บริหารคณะครูจากสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี