ภาพบรรยากาศ ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ภาพบรรยากาศ ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี