ภาพบรรยากาศ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ สื่อการศึกษา และมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติคณะครู ในพิธีไหว้ครู “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ภาพบรรยากาศ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ สื่อการศึกษา และมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติคณะครู ในพิธีไหว้ครู “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒