ภาพบรรยากาศ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับอาชีวศึกษาอุดรธานี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ภาพบรรยากาศ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับอาชีวศึกษาอุดรธานี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/w97Tz5n4Vrxqx8di6