ภาพบรรยากาศ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตาม สถานที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสร้างพื้นที่การเรียนรู้ (Co-working Space)

ภาพบรรยากาศ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตาม สถานที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสร้างพื้นที่การเรียนรู้ (Co-working Space) ณ บริเวณหน้าอาคาร ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗