ภาพบรรยากาศ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะ ร่วมตักบาตรในงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ภาพบรรยากาศ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะ ร่วมตักบาตรในงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗