ภาพบรรยากาศ นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและคุณครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มารับนักเรียน นักศึกษา ที่หน้าประตูทางเข้าฝั่งถนนศรีสุข และคุณครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์หน้าประตูฝั่งถนนโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพบรรยากาศ นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและคุณครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มารับนักเรียน นักศึกษา ที่หน้าประตูทางเข้าฝั่งถนนศรีสุข และคุณครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์หน้าประตูฝั่งถนนโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗