ภาพบรรยากาศ นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริหารทรัพยากรและคุณครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มารับนักเรียน นักศึกษา ที่หน้าประตูทางเข้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ภาพบรรยากาศ นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริหารทรัพยากรและคุณครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มารับนักเรียน นักศึกษา ที่หน้าประตูทางเข้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗