ภาพบรรยากาศ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีนำพานไหว้ครู ในพิธีไหว้ครู “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

ภาพบรรยากาศ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีนำพานไหว้ครู ในพิธีไหว้ครู “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/WAihJs8tgQXjrKE3A