ภาพบรรยากาศ คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกอบกิจกรรม”รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส (Big Cleaning Day)”

ภาพบรรยากาศ คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกอบกิจกรรม”รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส (Big Cleaning Day)”
วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในเวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ วัดโพธิสมภรณ์