ภาพบรรยากาศ คณะกรรมการตัดสิน ตรวจให้คะแนนโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จัดแสดง ในโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ภาพบรรยากาศ คณะกรรมการตัดสิน ตรวจให้คะแนนโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จัดแสดง ในโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/5cqhguRoJg88z95N6