ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสอยดาว

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสอยดาว
ร่วมทำบุญครบรอบวันสถาปนา ๘๖ ปี
จัดโดยแผนกสามัญสัมพันธ์ 🎉🎉🎉
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/XwX3jbgBWYxE1d428