ภาพบรรยากาศ กิจกรรมลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ แนะนำตัว ให้คำแนะนำเรื่องกฎระเบียบ การแต่งกาย และทำกิจกรรมนันทนาการ

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
คณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ แนะนำตัว ให้คำแนะนำเรื่องกฎระเบียบ การแต่งกาย และทำกิจกรรมนันทนาการ
วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/noKkUU13U9dJPTbbA