ภาพบรรยากาศ การแสดงชุดพุทธวันทาบูชาครู โดยนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE UDVC ในพิธีไหว้ครู “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

ภาพบรรยากาศ การแสดงชุดพุทธวันทาบูชาครู โดยนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE UDVC ในพิธีไหว้ครู “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒