ภาพบรรยากาศ การแข่งขันทักษะบอร์ดเกมในช่วงเช้าวันที่สองของกิจกรรม “โครงการอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะบอร์ดเกม Cold Chain Champion ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันทักษะบอร์ดเกมในช่วงเช้าวันที่สองของกิจกรรม “โครงการอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะบอร์ดเกม Cold Chain Champion ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒